SPOLUPRÁCE

Spolupráce s námi zpravidla sestává ze 7 kroků:

1. Úvodní setkání

- na první schůzce s Vámi projednáme Vaše představy a můžeme navrhnout i naše řešení a doporučení.

2. Prvotní návrh

Vypracujeme jednoduchý projekt pro další jednání a zpracujeme prvotní návrh rozpočtu. Můžeme vypracovat projekt pro stavební povolení nebo ohlášku, vyřídit vyjadřovačky dotčených orgánů a zajistit inženýring nutný pro získání stavebního povolení.

3. Uzavření smlouvy

V případě Vašeho zájmu a odladění rozpočtu uzavřeme smlouvu o dílo. Po uzavření smlouvy platíte 30% smluvní ceny, jako zálohu na práce a materiál.

4. Provedení stavby

Provedeme stavbu v domluveném rozsahu. Na stavbě je čisto a práce mají svůj logický sled. Při dokončení ve smlouvě dohodnuté pracovní etapy zaplatíte dalších 30% smluvní ceny.

5. Předání

Dílo předáme v dohodnutém termínu. V předávacím protokolu jsou uvedeny případné vady a přání klienta.

6. Odstranění vad

Do dohodnutého termínu dle předávacího protokolu odstraníme případné vady a nedodělky a také další práce na přání klienta, které se během stavby mohou objevit.

7. Doplatek smluvní ceny

Po kompletním dokončení a předání bez vad doplácíte poslední doplatek 40% ze smluvní ceny.